Gräv i Väst anlitar du när du behöver :

  • Entrepenadarbeten inom gräv och anläggning samt transporter av grus, bergkorss och matjord.
  • Bygger vägar samt dikar och grusar.

  • Avloppsanläggningar

  • Dräneringar

  • Tar hand om hela husgrunden, från schakt till färdiggjuten platta.

  • Rivningsentrepenad

 

Återförsäljare för Biovacs produkter för enskilda avlopp

Biovac

Biovac FD 5N PEH Minireningsverk

Anläggning som smälter in och blir en del av din trädgård!